Greystones Community College

Bunchloch Winners 2020-2021

The Bunchloch Award 2020 - 2021

Hall of Fame


September 2020

1 Creavin - Izabella Di Ruzza

1 Doyle - Ella Macek

1 Wray - Jack Killilea

Group_Photo 1.jpg

October 2020

1 Creavin - Zach Good

1 Doyle - Naomi Wall

1 Wray - Sophie Hayden

Group 2.jpg

November 2020

1 Creavin - Ellie Walsh

1 Doyle - Sofia Flores

1 Wray - Andrew Gaube

Group 3.jpg

December 2020

1 Creavin - Rian McCowan

1 Doyle - Natalia Pechalska

1 Wray - Adam Kopec

Group.JPG

January 2021

1 Creavin - Callum Halpin Rooney

1 Doyle - Kateryna Savitska

1 Wray - Hayley Foley

Bunchloch january individuals.jpg

February 2021

1 Creavin - Mia Nestrova

1 Doyle - Izaskun Molina

1 Wray - Hannah Atkins

Bunchloch February.jpg

March 2021

1 Creavin - Jayden Astbury

1 Doyle - Karen Marsden

1 Wray - Kyle Flanagan

Bunchloch March .jpg

April 2021

1 Creavin - Abi Moran

1 Doyle - Jasmine Judge

1 Wray - Liam Dooley

Trio cropped.jpg

Buaic Chloch Award Winners for 2021

Naomi Wall & Callum Halpin Rooney

Buaic Chloch Student of the Year Award Winners.JPG

Mill Road, Greystones, Co. Wicklow, A63 RY64.
0870634196
Kildare and Wicklow Education and Training Board
Enquire
Location
© 2022 Greystones Community College